MENU

Thông Tin Quy Hoạch Tại Bắc Ninh


Điều Chỉnh Quy Hoạch Trường ĐH Công Nghệ Đông Á tại Võ Cường

Điều Chỉnh Quy Hoạch Trường ĐH Công Nghệ Đông Á tại Võ Cường

Khu Vực: Bắc Ninh

Theo quyết định số 109/QĐ-UBND về phệ duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Trường đại học công nghệ Đông Á tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh và xã Liên Bão, huyện Tiên Du được UBND tỉnh ký ngày 26/3/2024.

Quy Hoạch 1/2000 xã Phù Lãng, Châu Phong và Đức Long của thị xã Quế Võ

Quy Hoạch 1/2000  xã Phù Lãng, Châu Phong và Đức Long của thị xã Quế Võ
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 23 tại các xã Phù Lãng, Châu Phong và Đức Long của thị xã Quế Võ- tỉnh Bắc Ninh. Khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới của các xã trên.

Quy Hoạch 1/2.000 Các Xã Bồng Lai- Cách Bi- Đào Viên- Ngọc Xá và Phù Lương của thị xã Quế Võ

Quy Hoạch 1/2.000 Các Xã Bồng Lai- Cách Bi- Đào Viên- Ngọc Xá và Phù Lương của thị xã Quế Võ
Bắc Ninh đã phê duyệt quy hoạch 1/2000 phân khu số 22 thuộc các xã/ phường: Bồng Lai- Ngọc Xá- Phù Lương- Cách Bi của thị xã Quế Võ tới năm 2045 dự kiến có quy mô dân số khoảng 91 nghàn người trên diện tích 3.039 ha.
call bacninhtech.com
YÊU Cầu