MENU

Thông tin căn hộ chung cư nhà đất Quảng Phú,Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Giới Thiệu Địa Điểm Xây Dựng Nhà Ở Thôn Lĩnh Mai- Quảng Phú- Lương Tài
Theo văn bản số 3476/UBND-XDCB về việc giới thiệu địa điểm tổ chức lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thôn Lĩnh Mai và trung tâm văn hóa- thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh được ký ngày 04/10/2024.
call bacninhtech.com
YÊU Cầu