MENU

Thông tin căn hộ chung cư nhà đất Chi Lăng,TX Quế Võ, Bắc Ninh

Hán Quảng Sát Nhập Vào Chi Lăng ?
Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thị xã Quế Võ, dự kiến Quế Võ có phương án sáp nhập xã Hán Quảng và xã Chi Lăng thành một đơn vị hành chính cấp xã dự kiến lấy tên mới là xã Chi Lăng.
call bacninhtech.com
YÊU Cầu